Veelgestelde vragen

Antwoord op veel gestelde vragen over de beleidsvoorstellen van Herstel-NL. Klik op de knop voor het volledige plan.

Bekijk het plan

Wat is de kern van de aanpak van Herstel-NL?

Wat is precies het doel van jullie plan?

Het plan van Herstel-NL streeft naar optimale veiligheid voor de hele samenleving. Waarin er voor iedereen ruimte is om een vol leven te leiden. Een samenleving waarin we alle levens even belangrijk vinden, jong en oud, ondernemer en werknemer, gezond of kwetsbaar. Waar ruimte is voor kwaliteit en kwantiteit van leven. Waar mensen vrij zijn om zelf keuzes te maken op basis van hun eigen voorkeuren. Waar eenieder zich inspant om de voorkeuren van anderen te faciliteren en te respecteren. Waar we vertrouwen in burgers en organisaties om zelf te bepalen hoe ze veiligheid optimaliseren in hun eigen specifieke situatie. Waar we dwang en drang zo veel mogelijk voorkomen en vrijheid en grondrechten beschermen. 

Om dat te bereiken moeten we kwetsbaren, en iedereen die gewoon voorzichtig wil zijn, veel beter beschermen en faciliteren dan nu. Zodra we dat doen, en dat kan in een paar weken geregeld zijn, ontstaat er voor iedereen meer ruimte. Die aanpak, risicogestuurd met gerichte bescherming, bestaat in de kern uit drie bouwblokken.

 1. Meer bescherming dan nu met veilige zones
  Een veilige zone is net als het supermarkt uurtje voor ouderen, maar dan veel groter. Niet meer van 08:00 tot 09:00, maar bijvoorbeeld van 08:00 tot 13:00. En we doen dat niet alleen in supermarkten, maar in alle winkels. En ook in bioscopen, musea, theaters, concertzalen,  horeca en sport. In winkels op verschillende tijden, In bijvoorbeeld bioscopen op andere dagen. In de grotere horeca op andere plekken in de zaak.In de veilige zones worden de hoogste veiligheidsmaatregelen toegepast. Denk aan medische mondmaskers, afstand houden, niet te veel mensen binnen, toegangscontrole, toezicht enzovoorts. En omdat er de hoogste veiligheidsmaatregen gelden, kan iedereen er naar binnen. Iedereen is dan ook vrij om deze zones te bezoeken, zolang ze zich maar aan de maatregelen houden. Sowieso is iedereen vrij om te gaan en staan waar ze maar willen, maar in de veilige zones zijn de regels streng.
 2. Beter faciliteren dan nu met bijzondere ziekte wet en hotel en taxi bonnen
  Met hotel en taxi vouchers kunnen we kwetsbaren die dat willen in staat stellen om zichzelf  en anderen beter te beschermen als ze dat nodig hebben. Bijvoorbeeld als iemand uit het gezin positief test kunnen zij, of juist de andere leden van het gezin, een week naar een hotel.Met een bijzondere ziektewet kunnen mensen die kwetsbaar zijn, niet thuis kunnen werken en wiens werkplek niet veilig genoeg is, zich ziek melden zonder dat het consequenties heeft voor hen of voor de werkgever.
 3. Meer vrijheid dan nu
  Door veilige zones in te richten, en mensen veel beter te faciliteren om zichzelf en anderen te beschermen ontstaat de ruimte om de samenleving te openen. Alles kan dan snel open. Buiten de veilige zones kan het leven weer grotendeels normaal doorgaan.

Deze aanpak is een flexibele en tijdelijke oplossing, naarmate meer mensen gevaccineerd zijn of immuun zijn door een eerdere besmetting, kunnen de veilige zones geleidelijk kleiner en zal de behoefte daaraan ook afnemen. En de exacte invulling en uitwerking moeten we overlaten aan sectoren, organisaties en burgers zelf. En met elkaar vinden in dialoog. Dat leidt tot betere resultaten.

Wat is het idee achter veilige zones?

Een veilige zone is net als het supermarkt uurtje voor ouderen, maar dan veel groter. Niet meer van 08:00 tot 09:00, maar bijvoorbeeld van 08:00 tot 13:00. En waarom beperken tot supermarkten? We kunnen dat in alle winkels doen.

En ook in bioscopen en theaters en concertzalen kan je het toepassen. Niet meer in uren, maar bijvoorbeeld om de dag, maandag veilige zone, dinsdag regulier. En in de horeca en de binnensport zou dat ook kunnen.

Waar het om gaat is dat in de veilige zones de hoogste veiligheidsmaatregelen worden toegepast. Medische mondmaskers, afstand houden, niet te veel mensen binnen, enzovoorts. En omdat er de hoogste veiligheidsmaatregen gelden, kan ook iedereen er naar naar binnen. Iedereen is dan ook vrij om deze zones te bezoeken, zolang ze zich maar aan de maatregelen houden. Sowieso is iedereen vrij om te gaan en staan waar ze maar willen, maar in de veilige zones zijn de regels streng.

Welke andere manieren zijn er om mensen die kwetsbaar zijn of voorzichtig willen zijn te faciliteren?

Met hotel en taxi vouchers kunnen we kwetsbaren die dat willen in staat stellen om beter aan zelf-isolatie te doen als ze dat willen en nodig hebben. Bijvoorbeeld als iemand uit het gezin positief test.

En met een bijzondere ziektewet kunnen mensen die kwetsbaar zijn, niet thuis kunnen werken en wiens werkplek niet veilig genoeg is, zich ziek melden zonder dat het consequenties heeft voor hen of voor de werkgever.

Waarom riepen jullie: open op 1 maart? Dat is toch helemaal niet haalbaar?

 • Als je van mening bent dat de huidige maatregelen meer schade doen dan dat ze schade voorkomen dan moet je de huidige maatregelen dus ook onmiddellijk afschaffen. Die urgentie geven we daarmee aan. 
 • Gerichte bescherming invoeren kost een paar weken. Wij willen dus: zo snel als mogelijk. Want de schade van dit strikte coronabeleid neemt elke dag toe. Het is de hoogste tijd voor het betere.
 • We kunnen ook snel een hele goede start maken en dan doorgaan. 
  • Het openen van middelbare en hogere scholen hoeft nergens op te wachten. 
  • Het creëren van safe zones en safe times kan per direct kost enkele weken aan voorbereiding. 
  • Sportscholen kunnen per direct open en dan hoeven we ook geen geld uit te geven aan bewegingsprogramma’s.  
  • Als we in één dag een wet kunnen maken voor de avondklok, dan is een speciale toepassing van de ziektewet ook snel te regelen. 

Is jullie plan niet gevaarlijk?

 • Het lockdown beleid leidt tot meer veiligheid voor sommigen op korte termijn, maar is zeer onveilig voor kinderen, studenten, eenzamen en werknemers en ondernemers in de gesloten sectoren. Dat leidt tot grote menselijke en gezondheidsschade voor die groepen op korte en lange termijn. Denk daarbij aan leerachterstanden, depressie, faillissementen, werkloosheid. Wij willen beleid dat de samenleving minder schade doet. Omdat dat veiliger is. Risicogestuurd beleid met gerichte bescherming optimaliseert de veiligheid voor de hele samenleving.

Leidt jullie plan tot een tweedeling?

 • Nee. We roepen juist op tot solidariteit. Solidariteit van de hoog-kwetsbaren met de laag-kwetsbaren en andersom, van mensen die voorzichtig willen zijn en mensen die dat niet nodig achten, zodat iedereen maximale ruimte en vrijheid krijgt om te kunnen leven.
 • Dat er verschillen zijn in kwetsbaarheid voor corona, is een gegeven en daar willen we zo goed mogelijk mee omgaan.

Kunnen we niet een keiharde lockdown van een paar weken doen om zo van het virus af te komen?

 • Nee, dat gaat waarschijnlijk nooit lukken. Dit virus zal vanaf nu altijd onder ons zijn. Als je een keiharde lockdown zou doen, is het virus hooguit tijdelijk wat minder actief. Daarna zal het snel weer opvlammen. Het is tijd dat we leren leven met het virus, de gedachte dat we het kwijt kunnen raken is onzinnig. 

Maar dat is toch wel gelukt in Australië, Nieuw Zeeland en China?

 • Australië en  Nieuw Zeeland houden hun grenzen praktisch gesloten en moeten ze lockdowns herhalen. Dat is niet wat we in Nederland willen of kunnen. En in China lukt het alleen door vergaande beperkingen van vrijheden.

Moeten laag-kwetsbare mensen zich met corona laten besmetten in jullie plan? Ook diegenen die dat niet willen?

 • Nee hoor, helemaal niet! Wij nodigen iedereen die voorzichtig wil zijn om wat voor reden dan ook, zich alleen te begeven in veilige zones, zodat de kans dat ze met het virus in contact komen héél klein is. 

Maar voor wie zijn die veilig zones dan?

 • Die veilige zones zijn bedoeld om ruimte te maken in het openbare leven voor hoog-kwetsbaren en voor iedereen die om wat voor reden dan ook niet in aanraking wil komen met het virus. Voor iedereen die voorzichtig wil zijn. En om zeker te zijn dat dat ook echt gebeurd, wordt daar in de veilige zones ook goed op gelet. 
 • In de veilige zone gelden de hoogste veiligheidsmaatregelen en zijn voor iedereen toegankelijk. In de reguliere zone gelden minder hoge veiligheidsmaatregelen en ook die zijn voor iedereen toegankelijk.

Wie gaat het verblijf betalen in hotels en het transport in taxi's?

 • Het verblijf in hotels of vakantiehuizen is bijvoorbeeld bedoeld voor huishoudens met kwetsbaren waarvan iemand positief test. Om besmetting te voorkomen kan de positief geteste, of juist de andere leden van het huishouden tijdelijk even ergens anders wonen. Maar het hoeft niet, het blijft eigen keuze.
 • De overheid. En dit komt in de plaats van directe steun aan deze branches. 

U praat over groepsimmuniteit. Dat kan toch helemaal niet?

 • Uiteindelijk zijn we als Nederland daar naartoe op weg, naar meer groepsimmuniteit. En daarmee bedoelen we dat nagenoeg niemand meer ernstig ziek wordt van het virus. Die immuniteit bereiken we op twee manieren:
  • Via vaccinaties
  • Via natuurlijke immuniteit na een infectie met het corona virus
 • Iedereen die dat wil, kan rustig wachten op het vaccin. 
 • Volgens minister de Jonge duurt het tot oktober 2021 voordat iedereen die dat wil gevaccineerd is. En onze suggestie is: als je weet dat je tot de laag-kwetsbaren behoort, dan kan je er voor kiezen een vrijer leven te lijden waarbij de kans op besmetting aanwezig is. 
 • Uiteindelijk zal iedereen op één van die beide manieren immuun zijn tegen de meest schadelijke gevolgen van het virus: of door een eerdere infectie, of door het vaccin. 
 • Maar helemaal 100% veilig zal het nooit worden. Niet met vacccins en ook niet met natuurlijk immuniteit.

Maar hoe zit het dan met herinfecties nadat je besmet bent?

 • Er zijn incidentele herinfecties opgetreden. Dat komt héél weinig voor, vooral bij mensen die een verzwakt immuunsysteem hebben en dat zijn er weinig. Deze mensen zijn natuurlijk hoog-kwetsbaren. 
 • Hoe lang? We weten dat dat minimaal 8 maanden is, dat wordt gemeten aan de hand van antistoffen. Er is ook andere afweer, cellulaire afweer, die is moeilijker te meten maar is ook duurzamer. 
 • We weten nog niet hoe lang je beschermd wordt na vaccinatie, daar zijn nog geen studies naar gedaan.

Hoe gaan we kwetsbaren beschermen die verzorging nodig hebben? Als we dat doen door mensen die in de reguliere zone leven, dan lopen ze toch risico?

 • Gelukkig is deze groep hoog kwetsbaren die verzorgd moet worden, prioriteit nummer één bij het vaccineren. Dus dit probleem is nu snel kleiner aan het worden. 
 • Toepassing van medische mondmaskers is in deze situatie noodzakelijk.

En hoe zit dat met de hotels en taxi's? Worden die bemand door mensen die in de “vrije” zone leven? Dat beschermt de ouderen en kwetsbaren toch niet?

 • We weten dat als je je echt heel goed aan de regels houdt, er een hele kleine kans is dat  virus transmissie plaats kan vinden. Daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat personeel in het hotel zich aan de regels houdt.
 • Ook in taxi’s zijn medische mondmaskers noodzakelijk voor vervoer van hoog-kwetsbaren.

En hoe doen we dat als die kwetsbaren onderdeel zijn van een gezin of een ander samenlevingsverband?

 • Daarom  zeggen we dat de safe zones voor iedereen zijn: ook voor minder kwetsbaren die samenleven met kwetsbaren. 
 • Maar in sommige situaties is het niet zo makkelijk. Neem bijvoorbeeld een student die nog thuis woont met een hoog-kwetsbare ouder. Die student wil natuurlijk naar de universiteit, maar de universiteit kan geen safe zone zijn door de grote hoeveelheid jonge mensen die daar rondlopen. Dan zou die student dus de eigen ouders kunnen besmetten. 
 • Dat probleem is niet goed op te lossen. Die student moet er dan misschien voor kiezen om tot de vaccinatie van de hoog-kwetsbare ouder toch het onderwijs op afstand te volgen in plaats van op de universiteit. Dat is natuurlijk zuur, als andere studenten wél naar de universiteit kunnen. 
  • Vanuit Herstel-NL denken we dat dit geen reden is om onze aanpak dan niet uit te voeren. Want met het huidige beleid kan niemand naar de universiteit, dat is niet nodig.
 • Als het gaat om meer eenmalige dingen (festivalbezoek bijvoorbeeld), kan de laag-kwetsbare met sneltesten controleren of zij/hij besmettelijk is voor de kwetsbare en zo virus-transmissie voorkomen.

Wat maakt iemand kwetsbaar?

Hoeveel mensen bewegen zich dan in de veilige zones en hoeveel in de reguliere zones?

 • Er zullen heel veel mensen voorzichtig willen zijn en dus ook gebruik willen maken van de veilige zones. 
 • Na verloop van tijd zijn een heleboel hoog kwetsbaren gevaccineerd – dat zou zo moeten zijn in juni ‘21. Wellicht wil een deel van deze mensen daarna in de reguliere zone rondlopen. En misschien ook wil een deel van die 6 miljoen mensen minder voorzichtig zijn. Wellicht zijn er in juni nog maar 7 miljoen kandidaten voor de safe zone. Dan breiden we de reguliere zone uit en krimpen we de safe zone. 
 • En misschien komt er een nieuwe virus variant die de hoog-kwetsbaren ondanks een vaccin toch weer bedreigt. Dan vergroten we de safe zone weer.
 • Die safe zone bestaat wat ons betreft dus in heel ‘21

Zijn veilige zones wel veilig als die toegankelijk zijn voor iedereen?

 • Wij geloven in vrije keuze en eigen verantwoordelijkheid 
 • Veilige zones zijn voor mensen die hoog-kwetsbaar zijn en voor mensen die om wat voor reden dan ook voorzichtig willen zijn. 
 • Afstand houden, niet te veel mensen binnen en medische mondmaskers maken gezamenlijk het risico laag, maar 100% veiligheid bereik je nooit. Lockdowns zorgen ook niet voor 100% veiligheid.

Wordt er streng gehandhaafd in de safe zone?

 • Jazeker! De belofte is dat die zones veilig zijn. Dat is de enig manier waarop dit gaat werken. Dus er moet heel streng gehandhaafd worden. Door de ondernemers, doordat mensen elkaar erop aanspreken, etc. etc.
 • Dat hoeft alleen in de safe zones, niet in de reguliere zones. Daarom zal handhaven in de safe zones beter lukken dan nu.  

En hoe moet dat op stations? Want als de voorste helft van de trein veilig is en de achterste regulier, dan lopen die groepen op stations zelf toch door elkaar?

 • Ja, die scheiding is niet perfect te doen. De groepen zullen deels door elkaar lopen.  Openbaar vervoer blijft zoiezo heel lastig om daar een hele goede scheiding in aan te brengen. Daarom is het belangrijk dat hoog kwetsbaren thuis kunnen werken. En dat als ze toch moeten reizen, er taxi vouchers zijn. 

En hoe kom je veilig van je huis naar een safe zone?

 • Het besmettingsgevaar in de buitenlucht is zeer klein, je kunt nagenoeg altijd goed afstand houden van anderen. Dat doet Nederland nu ook al.
 • Als grotere afstanden afgelegd moeten worden, is de eigen auto natuurlijk heel erg veilig. 
 • En als er geen eigen auto is, dan bieden we dus taxi vouchers

Maar als je maar de helft van de tijd naar de safe zone kan, is het dan wel vrijer dan nu?

 • Jazeker, want nu is nagenoeg alles dicht. In ons plan komt het er op neer dat niet alles op alle dagen voor jou geopend is, maar wel een heel aantal dagen. 
 • En je hebt ondanks alles de vrijheid om beschermd te worden tegen het virus.

Help ons Nederland sneller te laten herstellen van de coronacrisis

Alle kleine beetjes helpen en jouw bijdrage is waardevol

Waar mogelijk beantwoorden we graag je vragen.