Informatie en peer-reviewed studies

De belangrijkste afleveringen van de serie ‘Rekenen aan Corona’

Het plan van Herstel-NL bestaat uit een serie van 12 artikelen die bij ESB, het vakblad voor beleidseconomen zijn verschenen. De serie heet Rekenen aan Corona. Het is niet een plan dat in detail voor elke sector en elke situatie exact voorschrijft wat er moet gebeuren. Maar dat is precies de bedoeling. Wij denken dat burgers, sectoren en organisaties de belangrijkste onderliggende principes van risicogestuurd maatwerk, gerichte bescherming, solidariteit, gelijkwaardigheid en vrijwilligheid het beste zelf specifiek voor hun situatie kunnen invullen. 

De belangrijkste afleveringen van de serie ‘Rekenen aan Corona’:

In aflevering 1 van april 2020 staat omschreven waarom veiligheidsbeleid altijd een afweging is tussen verschillende risico’s, kosten en baten:

https://www.esb.nu/blog/20059394/we-zullen-moeten-rekenen-aan-de-kosten-en-baten-van-economie-en-gezondheid

In aflevering 4 van mei 2020 laten we zien hoe groot de verschillen zijn in de risico’s van corona voor verschillende groepen en berekenen van daaruit hoe daar beleid op kan maken.

https://www.esb.nu/blog/20059606/rekenen-aan-corona-principes-van-de-exitstrategie

In aflevering 6 van mei 2020 laten we zien dat risicogestuurd beleid met gerichte bescherming leidt tot betere uitkomsten zowel op gezondheid als op nevenschade

https://esb.nu/blog/20059630/de-60min-economie-is-beter-dan-de-1-5meter-economie

In aflevering 7 van oktober 2020 roepen we het kabinet opnieuw op om naar risicogestuurd beleid met gerichte bescherming te kijken als alternatief voor de lockdown.

https://esb.nu/blog/20060903/kabinet-moet-nu-langetermijnbeleid-formuleren-voor-corona-en-dat-kan

In aflevering 8 van oktober 2020 werken we met vele voorbeelden uit hoe risicogestuurd beleid met gerichte bescherming in praktijk werkt.

https://esb.nu/blog/20061395/de-kwetsbaren-beschermen-het-kan

In aflevering 9 van november 20202 vatten we de kosten en baten analyses van de lockdown vs risicogestuurde bescherming samen die op verzoek van ESB door verschillende wetenschappers zijn gedaan en in het ESB tijdschrift zijn gepubliceerd. 

https://esb.nu/blog/20061597/rekenen-aan-corona-9-eerste-kosten-batenanalyses-van-de-lockdown

Doorrekeningen van en andere artikelen over risicogestuurd beleid met gerichte bescherming van buitenlandse groepen wetenschappers:

Veel meer informatie over

en achtergronden van het plan vind je hier:

Neufeld Z, Khataee H, Czirok A.
A. Targeted adaptive isolation strategy for Covid-19 pandemic. medRxiv 2020.03.23.20041897 doi:10.1101/2020.03.23.20041897Lees hier het artikel
Acemoglu D, Chernozhukov V, Werning I, et al.
A multi-risk SIR model with optimally targeted lockdown. National Bureau of Economic Research working paper. 2020.Lees hier het artikel
Keeling MJ, Hill E, Gorsich E, et al.
Predictions of COVID-19 dynamics in the UK: short-term forecasting and analysis of potential exit strategies. medRxiv 2020.05.10.20083683. doi:10.1101/2020.05.10.20083683Lees hier het artikel
Maria ChikinaI, Wesley Pegden
Modeling strict age-targeted mitigation strategies for COVID-19Lees hier het artikel
Levan Djaparidze, Federico Lois
SARS-CoV-2 waves in Europe: A 2-stratum SEIRS model solutionLees hier het artikel
van Bunnik B, Morgan A, Bessell P, et al.
Segmentation and shielding of the most vulnerable members of the population as elements of an exit strategy from COVID-19 lockdown. medRxiv 2020.05.04.20090597. [Preprint.] doi:10.1101/2020.05.04.20090597Lees hier het artikel
McKeigue PM, Colhoun HM.
Evaluation of “stratify and shield” as a policy option for ending the COVID-19 lockdown in the UK. medRxiv 2020.04.25.20079913 [Preprint.] doi:10.1101/2020.04.25.20079913Lees hier het artikel
Weitz JS, Beckett SJ, Coenen AR, et al.
Intervention serology and interaction substitution: modeling the role of “shield immunity” in reducing covid-19 epidemic spread. medRxiv 2020.04.01.20049767 [Preprint.] doi:10.1101/2020.04.01.20049767Lees hier het artikel

Help ons Nederland sneller te laten herstellen van de coronacrisis

Alle kleine beetjes helpen en jouw bijdrage is waardevol

Waar mogelijk beantwoorden we graag je vragen.